Lichamelijke klachten

In het bericht op de home pagina: ‘Cranio in het kort’ krijgt u een indruk over hoe cranio werkt. Er bouwt spanning op in het bindweefsel. Deze spanning veroorzaakt trek. Deze trek gaat het lichaam compenseren. Deze compensatie zorgt uiteindelijk voor klachten.

In de reguliere therapie wordt vaak gewerkt aan de compensatie technieken van het lichaam, omdat dit de pijn of bewegingsbeperking is. Dit kan de klachten (tijdelijk) verhelpen. Echter het neemt niet de oorzaak weg. De oorzaak zit dieper in het systeem en kan door veel verschillende factoren worden beïnvloed. Het kan beïnvloed worden door onze bewegingen, emoties, omgeving en dergelijke.

Een van de beïnvloedende factoren is schade. Een verrekte spier, een gescheurde pees, een gebroken bot, een grote wond en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Deze schade zorgt voor chaos in het bindweefsel, aan de hand van een metafoor zal ik dit uitleggen.

Het bindweefsel kan vergeleken worden met een spinnenweb. De schade kan vergeleken worden met een vlieg, een vlieg die in het spinnenweb vliegt en erin vast komt te zitten. Hoe harder de vlieg erin vliegt of hoe groter de vlieg, hoe meer schade er ontstaat. Toch blijft het web bestaan. De spin, deze staat voor ons zelf herstellend vermogen, gaat de vlieg opsporen. Eerst kapselt de spin de vlieg in. Daarna gaat de spin het web repareren. Daarna eet de spin langzaam de vlieg op, tot deze volledig is verorberd. Zo doet je lichaam het ook. Je immuunsysteem zoekt de schade op en gaat het herstellen. Hoe groter de schade, hoe langer dit proces duurt. Bij een spinnenweb dat gerepareerd is, is de reparatie zichtbaar. Dat is in het lichaam ook zo, littekens blijven zichtbaar. Ook onder de huid. Deze reparatiegebieden kunnen trek veroorzaken.

De metafoor met het spinnenweb geeft ons een mooi inzicht als het gaat om weefselschade, een mooie metafoor voor als er cellen kapot zijn in het lichaam.

Echter dat is maar één factor die onze lichamelijke klachten beïnvloed. Er zijn veel meer factoren die de waarde van een klacht bepalen.

‘Hoe’ de schade, de kapotte cellen, opgelopen is, is voor ons welzijn nog veel belangrijker dan de werkelijke schade.

Wat is de waarde van de schade? Daarmee wordt de impact van de schade in het systeem pas duidelijk. Op het tabblad Trauma wordt er dieper in gegaan op de verhouding tussen de omvang van de schade en de impact op het systeem.

Voor nu richten we ons op de meest frequente factoren van invloed op het bindweefsel. De oorzaak van de meeste van de lichamelijke klachten. Schade of overbelasting in dat systeem. Schade is aan de hand van de metafoor met het spinnenweb besproken.

Dan nu verder met de overbelasting. Dit fenomeen wordt al wat complexer van aard. Bij overbelasting kan de eenheid van lichaam en geest in het lichaam niet ontkent worden. Overbelasting heeft vele verschijningsvormen. Een mechanisme aan de grondslag van de overbelasting is de draagkracht en de draaglast van het lichaam en de geest.

Draagkracht wordt bepaald door de fitheid van lichaam en geest. Beide sterk, dan is de draagkracht hoog. Draaglast, dit zijn alle uitdagingen die het leven biedt. Alle gebeurtenissen die je zelf aan gaat en alle gebeurtenissen die je overkomen. De eerste zijn de keuzes die je maakt in je leven, huis, baan, samenstelling van de personen in je leven. Daarnaast zijn er gebeurtenissen, life events, die de draaglast kunnen verhogen, werkeloosheid, sterfte van dierbaren, ziekte. Als deze gebeurtenissen in je leven komen, heb je dan genoeg draagkracht om ze het hoofd te bieden?

Bij overbelasting is dat niet het geval. De draaglast is dan hoger dan de draagkracht. Mentaal en fysiek kunnen er klachten ontstaan. Met een beperkte draagkracht probeert het lichaam en de geest de draaglast de baas te blijven. Het bindweefsel komt onder spanning, trek en daarna compensatie. Dit proces is de oorzaak van vele lichamelijke en mentale klachten. Hieronder een paar lichamelijke klachten met een duidelijke mentale component, de klachten waarin de therapeut van praktijk de veilige haven gespecialiseerd is.


Tandenknarsen

Tandenknarsen wordt vrijwel altijd veroorzaakt door trek in het hoofd. De tanden worden geknarst om te proberen deze trek te verlichten. De huidige behandelstrategie bij tandenknarsen richt zich vooral op het voorkomen van schade aan de tanden. Niet aan het oplossen van het probleem. Met behulp van cranio kan de trek in het hoofd worden verminderd of geheel weggenomen, waardoor het tandenknarsen verminderd of geheel verdwijnt.

Hieronder de ervaring van de ouders van een 4 jarige jongen:

Van tevoren waren wij niet bekent met Cranio. We hadden geen verwachtingen, alleen hoop dat het tandenknarsen van onze 4 jarige zoon zou verminderen.

Wij hebben de therapie als heel bijzonder ervaren. Er lijkt vrij weinig te gebeuren, maar door alle informatie van Cathy erover weet je dat er juist heel veel gebeurd daarbinnen. Het resultaat is dat onze zoon nu niet meer knarst. Het knarsen was echt best behoorlijk, wij als ouders konden er niet van slapen als hij bij ons in bed kwam. Nu knarst hij nauwelijks nog en als hij knarst dan is het vele male minder dan dat het was. Echt een wereld van verschil.

Wij zouden de Cranio zeker aanraden aan mensen die tandenknarsen, wij gaan ook zeker terug naar Cathy mocht het knarsen weer terug komen.


Hoofdpijn

Ook hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door trek. Deze trek kan uit het bindweefsel komen, door een eerder lichamelijk trauma, zoals een val of een ongeluk. Of door emotionele spanningen, door te hoge of te lage werkdruk, sociale onrust enzovoort.Hoofdpijn is vaak een extra symptoom bij schouder en nek klachten. Die vaak komen door een slechte of inadequate werkhouding. Hier wordt vaak werkdruk of een andere stressor gevonden als onderhoudende factor. Door de hoofdpijn kunnen ook nek-, schouderklachten ontstaan. De trek in het hoofd probeert het lichaam te compenseren, door de schouders op te trekken of het hoofd in de nek te leggen. Hoofdpijn wordt in zo een geval vaak niet eens onderkent, de hoofdpijn heeft al zo lang een plek in het leven, dat het niet meer als symptoom wordt gezien. Echter hoofdpijn kan altijd als symptoom gezien worden. Voor een gezond lichaam hoort de hoofdpijn er niet bij.

Dus kamp jij al jaren met hoofdpijn? Geef cranio een kans en kom van de hoofdpijn af.  


(Chronische) Rugklachten

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met rugklachten. Eén van de oorzaken is ons zittend bestaan. Daarnaast is een inactieve leefstijl ook niet helpend. Een rug is gemaakt om te bewegen. Helaas is er vanuit vroeger tijden een beeld ontstaan dat de rug vastgezet dient te worden met bewegen. Tillen moest in die visie, vanuit de benen, met een rechte (stijve) rug. Dat was jaren het advies.

Vanuit het bindweefsel perspectief is dit advies ronduit lariekoek. Door de spieren van een hoge spanning te voorzien tijdens bewegen, maken zij bewegen veel zwaarder. Een aantal herhalingen  van de beweging, op die manier, kan al zorgen voor uitputting zorgen. De uitputting resulteert in pijn.

Hierdoor ontstaan in het brein een link tussen bewegen en de rugpijn. Deze link zet zich daarna vast in het bindweefsel, waardoor er een permanente link komt tussen bewegen en pijn. Dit maakt de rugpijn chronisch.

Ontspanning, soepele spieren en gewrichten maken bewegen pijnloos, zelfs een plezier. Laten we het oude advies over boord gooien en het nieuwe omarmen.

Til, beweeg, leef zo ontspannen mogelijk en op jouw manier. Dan heb je de meeste veerkracht, draagkracht om plotselinge veranderingen in draaglast het hoofd te bieden.

Met behulp van cranio kan jouw rug uit de oude aangeleerde patronen komen. En letterlijk bewegen naar een pijnvrij nieuw patroon.